Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 281 do artykulu:
Jak przeżyć rok 2012 - artykuł Patricka Geryla
(wróć do artykułu)
 • jerzy (2008-06-15 16:00:55) | RAPORT
  Podobno na tych stronach nie wolno \"siê wyra¿aæ\", wiêc komentarz sobie darujê. S± jednak pewne w±tki warte zastanowienia np. zak³ócenia magnetyzmu ziemi (Royal Navy dysponuje najstarsz± baz± danych na ten temat). Nie s±dzê by akurat to zjawisko mog³o spowodowaæ skutki opisane w artykule, bez w±tpienia jednak ulegnie zmianom magnetosfera planety (przynajmniej na jakis czas) a to spowoduje znacznie wiêksz± propagacjê promieniowania. Opisane w artykule klêski wczesniej czy pó¼niej na pewno dotkn± nasz± planetê ale nie z powodu roku 2012. Du¿o bardziej realna jest kolizja z obiektem pochodz±cym z kosmosu a najprêdzej wykoñczymy siê sami. Jestem osobiscie zwolennikiem teori cyklicznosci zdarzeñ i uwa¿am i¿ podobne mia³y ju¿ miejsce w historii ludzkosci. Teoria taka t³umaczy pochodzenie wielu artefaktów których nie daje siê zlokalizowaæ w przedziale czasowym dotycz±cym cywilizacji cz³owieka lansowanym przez naszych mêdrców. Zbyt wiele tu niedomówieñ i spekulacji. A czy w przypadku takiego kataklizmu jest ratunek, oczywiscie, nazywa siê przypadek, fart cz te¿ szczêsliwy zbieg okolicznosci. Czasem pomaga te¿ usmiech. Pozdrawiam.

  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2020 by Radio Paranormalium