Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 134 do artykulu:
Latające trójkąty nad Warszawą
(wróć do artykułu)
 • Xboxs (2008-05-04 10:57:38) | RAPORT
  Cze¶æ!Te¿ widzia³em podobny obiekt nad Warszaw±,a ¶ci¶lej nad Mostem Gdañskim.Lecia³ bezg³o¶nie,dosyæ powoli,w kierunku wschodnim.By³o to ok.godz.22-22.30.Datê ³atwo zweryfikowaæ,bo by³o to w dniu pierwszego przylotu samolotu AWACS do Polski(sami sobie sprawd¼cie kiedy to by³o:).Trójk±t sprawia³ wra¿enie ogromnego,by³ czarny,ostrok±tny,bez elementów wystaj±cych z ty³u(z przodu-nie dam g³owy,bo skupi³em ca³± sw± uwagê na tyle,aby siê upewniæ czy nie jest to F-117). K±t skosu krawêdzi przednich by³ podobny jak w F-117,ale krawêd¼ tylna by³a ca³kiem inna.By³a prostopad³a do kierunku lotu,jednolita,prosta linia,bez jakichkolwiek elementów wystaj±cych,stateczników pionowych,czy dyszy silników.

  Najciekawsze by³o o¶wietlenie:3 ¶wiat³a umieszczone na spodzie kad³uba,w 1 linii,prostopadle do osi pod³u¿nej statku,ok.2/3 od dziobu.Środkowe by³o migaj±ce,bia³e,a 2 boczne-by³y ogromne,¿ó³tawe,przypomina³y bulaje na statkach.Most Gdañski by³ wtedy w remoncie,nawierzchnia drogowa by³a zdjêta,i pomy¶la³em sobie ¿e jest to lot treningowy samolotu zwiadowczego,bo mo¿na by³o sfotografowaæ ka¿dy nit i oceniæ jego no¶no¶æ.Podobny samolot kto¶ zaobserwowa³ nad WB.w towarzystwie 2 tankowców,co pokazywano na Discovery Chanel.Pozdrawiam.

  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2021 by Radio Paranormalium