Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 180 do artykulu:
Jak przeżyć rok 2012 - artykuł Patricka Geryla
(wróć do artykułu)
 • AlterEgo (2008-05-15 16:56:09) | RAPORT
  Tylko idioci nie zwrócili uwagi na to ¿e g³osz±c to wszystko go¶æ sta³ siê znany. Jak ka¿dy kto co¶ g³osi, czy pisarz czy muzyk, filozof - ktokolwiek - ma fanów i anty fanów.

  Zawsze tak jest. Ale prawda jest jedna: to co ma siê rzekomo staæ w 2012 to nie bêdzie ¿aden wielki kataklizm na skalê ¶wiatow±, ani wojna. Wy³±cznie mog± to byæ jakie¶ zmiany spo³eczne, religijne b±d¼ polityczne, lecz nie na tak± skalê i nie o takich katastrofalnych skutkach w jakie wiêkszo¶æ z was wierzy...

  Naiwno¶æ. Nie potraficie sami my¶leæ dlatego s³uchacie tych którzy wam mydl± przed oczami. Nie potraficie sami siê zastanowiæ nad racjonalno¶ci± tych s³ów, nie potraficie nic wywnioskowaæ z otaczaj±cej was rzeczywisto¶ci. Nawet nie wiecie tak naprawdê dlaczego my¶licie. Biernie wierzycie w to co g³osz± tacy ludzie jak patrick geryl (celowo z ma³ej). Ludzie nie potrafi± wyja¶niæ najbardziej pierwotnych problemów i zagadnieñ , wiec nie potrafiê wywnioskowaæ co jest faktycznie prawd± a ni± nie jest, dlatego wierz± w takie bzdury.

  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2020 by Radio Paranormalium