Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 273 do artykulu:
Niezwykły wynalazek Wiktora Grebiennikowa
(wróć do artykułu)
 • DRax (2008-06-14 14:16:00) | RAPORT
  Wydaje siê to nieprawdopodobne ale co¶ w tym jest. Szczególnie zaskoczy³a mnie prêdko¶æ tej ma³ej platformy 2400 km/h to przecie¿ 2 machy czyli lecia³ z prêdko¶ci± wspó³czesnego my¶liwca. £atwo by³oby sobie wyobraziæ gdyby skonstruowano latad³o wielko¶ci promu kosmicznego wtedy, gdyby prêdko¶æ zale¿a³a od rozmiaru, byæ mo¿e w koñcu cz³owiek móg³by rozpocz±æ eksploracjê naszego Uk³adu S³onecznego. Jednak ³atwo sobie wyobraziæ dlaczego to nie bêdzie szybko opublikowane byæ mo¿e Rosjanie maj± ju¿ plany ale oni nie poka¿± tego nawet swoim rodakom. Dlaczego? Samochód napedzany EPS nie potzrebowa³by ani ropy ani paliwa ani gazu i ca³e koncerny i przemys³ paliwowy by po prostu prêdzej czy pó¼niej run±³ a to oznacza dla wielu pañstw miliony jak nie miliardy dolarów strat rocznie.

  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  NEWSLETTER
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2020 by Radio Paranormalium